Nhạc Trữ Tình
Hoa Tím Người Xưa Huỳnh Thanh Vinh
Ai ra xứ Huế Đang cập nhật
Chờ Đông Quỳnh Như
Đón Xuân Linh Mục Quang Lâm
Lan Và Điệp 4 Hương Ngọc Vân
Hứa với em Lai Anh Tú - Hà Thúy Anh
Nhớ Nhau Hoài Nguyễn Ngọc Sơn - Khánh Bình
Thói Đời Đông Nguyễn
Không Còn Nhớ Người Yêu Tố Đoàn - Hương Ngọc Vân
Mang Tiền Về Cho Mẹ

Nguyên Thảo - Đen

01
Đế Vương

Đình Dũng

02
Cưới Thôi

Masew - B Ray

03
3107 3

Nhiều Ca Sĩ - W/N

05
Gác Lại Âu Lo

Miu Lê - Da LAB

08
Lily

Nhiều ca sĩ

09
Mang Tiền Về Cho Mẹ

Nguyên Thảo - Đen

01
Cưới Thôi

Masew - B Ray

02
Đế Vương

Đình Dũng

03
3107 3

Nhiều Ca Sĩ - W/N

05
Đế Vương

Đình Dũng - ACV

07
Lily

Nhiều ca sĩ

08
Thê Lương

Phúc Chinh

09
Gác Lại Âu Lo

Miu Lê - Da LAB

10