Nhạc Trữ Tình
Ngày Xưa Anh Nói Lâm Bảo Phi
Lại Nhớ Người Yêu Mỹ Hạnh Bolero - Khánh Huy
Nhật Ký Đời Tôi Mã Tuyết Nga - Đăng Nguyên
Mong Manh Khánh Trang
Lệ Đá Lưu Ánh Loan
Kiếp Cầm Ca Như Nguyệt
Nhật Ký Đời Tôi Đàm Vĩnh Hưng
Ave Maria, Con Dâng Lời Vũ Hoàng - Lưu Ánh Loan
Đêm Tâm Sự Đông Nguyễn
Mang Tiền Về Cho Mẹ

Nguyên Thảo - Đen

01
Đế Vương

Đình Dũng

02
Cưới Thôi

Masew - B Ray

03
3107 3

Nhiều Ca Sĩ - W/N

05
Gác Lại Âu Lo

Miu Lê - Da LAB

08
Lily

Nhiều ca sĩ

09
Mang Tiền Về Cho Mẹ

Nguyên Thảo - Đen

01
Cưới Thôi

Masew - B Ray

02
Đế Vương

Đình Dũng

03
3107 3

Nhiều Ca Sĩ - W/N

05
Đế Vương

Đình Dũng - ACV

07
Lily

Nhiều ca sĩ

08
Thê Lương

Phúc Chinh

09
Gác Lại Âu Lo

Miu Lê - Da LAB

10