Nhạc Trữ Tình
Tình Ngăn Đôi Bờ Đông Nguyễn - Thi Poh
Đồng Vợ Đồng Chồng Nhã Ca - Lưu Thanh Vũ
Họa Hình Kiếp Nhân Sinh Trường Sơn - Đại Đức Thích Nhuận Thanh
Tình Đêm Phố Cũ Trang Mỹ Dung - Ân Thiên Vỹ
Xuân viễn xứ Ngô Quốc Linh
Phôi Pha Lệ Quyên
Xuân Ước Hẹn Lưu Ánh Loan
Kiếp mồ côi Đông Phương Bảo
Xin Trả Lại Em Nguyễn Linh
Hai Đứa Mình Yêu Nhau Cao Hoàng Nghi - Thúy Hằng Hana
Ao Cá Đợi Chờ Hoàng Minh Thắng