Pop
Anh Trai Nắng Lâm Chấn Kiệt
Broken Vow Trần Ngọc Bảo
Whatever It Takes Imagine Dragons
Người Của Hôm Qua Ông Cao Thắng
Ngã Rẽ Dykey Nhân
Thèm Trung Quân Idol
Nỗi Nhớ Dịu Êm (Remix) Nguyễn Hải Yến
Silent Night. Justin Bieber
Disco Tits Tove Lo
Visions Maroon 5
Mashup Phai Dấu Cuộc Tình

Saka Trương Tuyền - Khưu Huy Vũ

01
FALL IN LOVE

DYOR - Crou

02
Đừng Hơn Thua

Phạm Trưởng

03
Señorita

Shawn Mendes - Camila Cabello

03
Mashup Phai Dấu Cuộc Tình

Saka Trương Tuyền - Khưu Huy Vũ

05