Nhạc Việt

Có Bao Giờ Nhiều ca sĩ
Yêu Không Dám Nói Phạm Trưởng
Unfriend And Fall In Love Right Tee - Beandean
Lúa Linh Mai
Hai Lối Mộng Lưu Ánh Loan - Huỳnh Trường Thịnh
Như Vậy Nhé Nhiều ca sĩ
Người sẽ đi tìm em Ưng Hoàng Phúc
Tý Ngọ Của Tôi Huỳnh Thật
Hỏi Thăm Nhau (Cover) Nguyễn Thạc Bảo Ngọc
Tìm Lại Hạnh Phúc (Remix) Tuấn Hưng - Nhiều Ca Sĩ
Từng yêu

Phan Duy Anh

01
Đi Đu Đưa Đi

Bích Phương

02
Lặng Lẽ Buông

Yuni Boo - Ro Ti

03
05
Từng Yêu (Cover)

Kiều Mini

06
Độ ta không độ nàng

Lâm Chấn Kiệt

08
Lily

Nhiều ca sĩ

09
Cao Ốc 20

Nhiều ca sĩ

10
Mượn Rượu Tỏ Tình

Emily - Big Daddy

11
Từng yêu

Phan Duy Anh

01
Lặng Lẽ Buông

Yuni Boo - Ro Ti

02
03
Đi Đu Đưa Đi

Bích Phương

04
Từng Yêu (Cover)

Kiều Mini

05
Cao Ốc 20

Nhiều ca sĩ

07
Đau đầu

Isaac

08
Lily

Nhiều ca sĩ

09
Bài Này Chill Phết

Min St319 - Đen

10
Độ ta không độ nàng

Lâm Chấn Kiệt

11
Mượn Rượu Tỏ Tình

Emily - Big Daddy

12