Nhạc Trữ Tình

Đoản xuân ca Bích Phượng - VŨ HẢI
Mưa Rừng Ngọc Sơn
Lời Mẹ Dặn Con Linh Mục Quang Lâm
Đoản Ca Xuân Đinh Quốc Cường
Tình Lúa Duyên Trăng Ngọc Kiều Oanh
Hoa Mân Côi Dâng Mẹ Linh Mục Quang Lâm
Bơ Vơ Thu Phương
Chào Anh Hoàng Mai Trang
Lối thu xưa Hữu Thanh
Đoản Xuân Ca Huỳnh Thái Sang