Nhạc Trữ Tình

Thương Lắm Mình Ơi Đăng Nguyên - Ngô Tiến Minh
Trộm Nhìn Nhau Hồng Hạnh Bolero
Đính Ước Trang Anh Thơ - Khánh Hoàng
Mưa Rừng Đàm Vĩnh Hưng
Vầng Trăng Cô Đơn Hương Ngọc Vân