Nhạc Việt

Duyên Và Sen Thành Dũng - NVT
Dễ Thương Khởi My
Vùng Lá Me Bay Phương Anh Bolero
Ơ Sao Bé Không Lắc Emily - Big Daddy
Mơ Một Ngày Không Xa Ali Hoàng Dương
Không Giữ Được Em Ali Hoàng Dương
Linh Cảm Sĩ Thanh
Hôm Nay Tôi Buồn Phùng Khánh Linh
Đi Đu Đưa Đi

Bích Phương

02
Từng yêu

Phan Duy Anh

03
Lặng Lẽ Buông

Yuni Boo - Ro Ti

04
Từng Yêu (Cover)

Kiều Mini

05
07
Em Còn Nhớ Anh Không?

Hoàng Tôn - Koo

08
Cao Ốc 20

Nhiều ca sĩ

10
Từng yêu

Phan Duy Anh

01
03
Lặng Lẽ Buông

Yuni Boo - Ro Ti

04
Từng Yêu (Cover)

Kiều Mini

05
Đau đầu

Isaac

06
Đi Đu Đưa Đi

Bích Phương

08
Cao Ốc 20

Nhiều ca sĩ

09
Bài Này Chill Phết

Min St319 - Đen

10
Lily

Nhiều ca sĩ

11
Độ ta không độ nàng

Lâm Chấn Kiệt

12
Mượn Rượu Tỏ Tình

Emily - Big Daddy

13