Nhạc Việt

Yêu Dấu Hà Tiên Lưu Ánh Loan - Dương Hồng Loan
Runaway (Vietnamese) Nguyễn Phạm Thùy Trang
Doi Thong Hai Mo Linh Nguyễn
Ước Nguyện Đầu Xuân Ngọc Thảo - Cao Hoàng Nghi
Đời Công Nhân Chí Thành Danh
Vợ Là Nhất Lê Bảo Bình
Vầng Trăng Hát NSUT Liên Hương
Cầu Cho Cha Mẹ Lưu Ánh Loan - Dương Hồng Loan
Nội Tôi Hoàng Minh Thắng