Nhạc Trữ Tình

Mùa xuân ơi mùa xuân Tốp ca - Tuyết Mai
Linh Hồn Tượng Đá Khưu Huy Vũ - Ngọc Hân
Hương Tóc Mạ Non Trang Anh Thơ - Quang Trường
Tàn Phai Nguyên Hà
Anh Yến Phương - Đức Vinh
Thân Chùm Gửi Văn Hương
Trò đùa vô nghĩa Châu Kiệt Phương