Nhạc Việt
Em có yêu Trung Tự
Lặng Lẽ Buông Yuni Boo - Ro Ti
Nơi Em Muốn Tới Xesi - Hoaprox
Yêu Nhầm Người Lê Bảo Bình
Khúc Giao Mùa Trung Quân - Bảo Anh
Xứng Đôi Cưới Thôi Lê Thiện Hiếu
Những Kẻ Mộng Mơ Noo Phước Thịnh
Đồi Hoa Mặt Trời Đinh Kiến Phong
Vô Tình Xesi - Hoaprox
Từng yêu

Phan Duy Anh

01
Đau đầu

Isaac

02
Lặng Lẽ Buông

Yuni Boo - Ro Ti

03
Độ ta không độ nàng

Lâm Chấn Kiệt

04
05
Từng Yêu (Cover)

Kiều Mini

06
Cao Ốc 20

Nhiều ca sĩ

07
09
Lily

Nhiều ca sĩ

10
Xứng Đôi Cưới Thôi

Lê Thiện Hiếu

11
Đến với nhau là sai

Noo Phước Thịnh

12
Xứng Đôi Cưới Thôi

Lê Thiện Hiếu

13
Từng yêu

Phan Duy Anh

01
Độ ta không độ nàng

Lâm Chấn Kiệt

02
Từng Yêu (Cover)

Kiều Mini

04
Đau đầu

Isaac

05
Xứng Đôi Cưới Thôi

Lê Thiện Hiếu

06
Bài Này Chill Phết

Min St319 - Đen

07
08
Mượn Rượu Tỏ Tình

Emily - Big Daddy

09
Lily

Nhiều ca sĩ

10
Cao Ốc 20

Nhiều ca sĩ

11
Lặng Lẽ Buông

Yuni Boo - Ro Ti

13
Anh Đổ Rồi Đấy

Trọng Hiếu

14