Nhạc Việt - Nhạc EDM/REMIX - Nhạc Trẻ
Do For Love B Ray - Amee
Cỏ Úa Uyên Trang - Quang Hà
Nova Marlborose
Qua cơn mê Trương Phi Hùng
Người Từng Thương Lương Chấn Nam
Chạy Theo Thanh Xuân DeeTee - Huyền Trang Lux
Không Phải Là Em Bằng Cường
Gọi Đò (Remix) Nguyễn Thành An
DJ Giận Anh DJ Báo Lenoa