Nhạc Trữ Tình
Vọng kim lang Giáng Tiên
Rộn Ràng Giáng Sinh Linh Mục Quang Lâm
Biển Chiều Thái Bảo
Hương Tình Cũ Bảo Nguyên
Con Đường Xưa Em Đi Mỹ Hạnh Bolero
Ai Giàu Ba Họ Khó Ba Đời Giáng Tiên - Khánh Bình
Sài Gòn Bolero Khánh Bình
Nồng Nàn Ơi Quốc Quốc - NSUT Thanh Tâm
Mai Của Lòng Tôi Mạnh Quỳnh
Xuân Đẹp Làm Sao Phương Anh Bolero
Mang Tiền Về Cho Mẹ

Nguyên Thảo - Đen

01
Đế Vương

Đình Dũng

02
Cưới Thôi

Masew - B Ray

03
3107 3

Nhiều Ca Sĩ - W/N

05
Lily

Nhiều ca sĩ

07
Mang Tiền Về Cho Mẹ

Nguyên Thảo - Đen

01
Cưới Thôi

Masew - B Ray

02
Đế Vương

Đình Dũng

04
3107 3

Nhiều Ca Sĩ - W/N

05
Đế Vương

Đình Dũng - ACV

07
Lily

Nhiều ca sĩ

08
Thê Lương

Phúc Chinh

09
Ước Mơ Của Mẹ

Văn Mai Hương

10