Nhạc Trữ Tình
Nói Với Người Tình Dương Hồng Loan - Khánh Bình
Mùa Thu Yêu Đương Quang Hà - Kiwi Ngô Mai Trang
Dù Anh Nghèo Khánh Bình
Thuơng Cô Út Đèo Như Ý - Khưu Huy Vũ
Trách Ai Vô Tình Trần Thiện Khang
Được Tin Em Lấy Chồng Lý Hải - Hoàng Châu
Ông Già Noel Ơi (Ver. 2) Linh Mục Quang Lâm
Giã Từ Hương Ngọc Vân
Chiều Xuân Lâm Bảo Phi
Hai Vì Sao Lạc Khưu Huy Vũ - Khánh Bình