Nhạc Trữ Tình

Cô Út theo chồng Dương Hồng Loan
Bội Bạc Tùng Anh
Cung đàn có em Ngọc Đức - Phong Thái Phương
Ngày Buồn Quang Linh
Lầm Phước Lộc
Mùa Xuân Đầu Tiên Linh Mục Quang Lâm
Tình ơi Thu Trang - Khang Lê
Hạt Muối Quê Hương Giao Linh - Vũ Phong Sơn
Tương Lai Trong Tay Chúa Nguyễn Hoàng Nam - Tina Ngọc Nữ