Nhạc Trữ Tình
Em Di Tren Co Non Dương Nghi Đình
Em Về Với Người Hoàng Minh Thắng
Nơi BêLem Linh Mục Quang Lâm
Xa Vắng Dương Hồng Loan
Lý Cái Mơn Ngọc Hân
Xa Vắng Bảo Nguyên
Đoản Xuân Ca Huỳnh Thái Sang
Tình Mẹ Diệu Đan
Nhớ Cuộc Tình Xa Khang Lê - Lưu Ánh Loan
Nối Lại Tình Xưa Tùng Anh - Quỳnh Như