Nhạc Trẻ

Nhớ Lắm Hoàng Rapper
Dừng Lại Hoàng Rapper
Home Alice
Anh Vui Là Được (Rap Ver.) Kim Ny Ngọc - Đinh Vũ Duy
Kiểu Gì Chả Mất Đức Anh - Lil Zpoet
Missed Call trungphuong.
Ngày Tỏ Tình Bạn Suni Hạ Linh - OSAD
10K Nhiều ca sĩ
sao anh chưa về nhà Ricky Star - Amee
Đợi Chờ Đông Nhi
Em À Xám - Ngọc Dolil
Tha Cho Anh Đi Em Lâm Chấn Huy