Nhạc Trữ Tình

Hiu Hắt Đời Nhau Quách Thành Danh
Bình Yên Bảo Trâm
Tiếng vọng vu lan Dương Hồng Loan
Tình Như Mây Khói Nguyễn Hồng Ân
Bình Yên Trần Thu Hà - Trần Hiếu
Tự tình quê hương Dương Hồng Loan
Giọt Buồn Không Tên Diễm Thùy - Khánh Bình
Đêm Cuối Tình Yêu Ái Xuân - Ngô Quốc Linh
Tình Lẻ Bóng Nguyễn Thành Viên
Duyên Kiếp Mình Lỡ Làng Khưu Huy Vũ - Dương Hồng Loan