Nhạc Trữ Tình

Mang Dâu Về Cho Mẹ Lê Như - Hoàng Sơn Giang
Giã Từ Bảo Nguyên
Ngóng Trông Lục Bình Đinh Quốc Cường
Luật Đời Trúc Chi
Chờ Người Mỹ Hạnh Bolero
Căn Nhà Dĩ Vãng Tô Huân Vũ
Tuổi Mộng Mơ Ngô Lan Hương
Ngày Tân Hôn. Vũ Hoàng - Lưu Ánh Loan
Áo mới Cà Mau Hoàng Việt Trang
Đồi Thông Hai Mộ (Tân Cổ) Võ Minh Lâm - Nhiều Ca Sĩ