Nhạc Trữ Tình

Chị Có Chồng Đinh Kiến Văn Fortune
Chuyến Tàu Hoàng Hôn Dương Kim Phượng
Điên Tình Đông Phương Tường
Lạy Phật Quan Âm Phương Mỹ Chi
Đồi thông hai mộ Hồ Quang Lộc
Trang Nhật Ký Trương Phi Hùng
Mưa Qua Phố Vắng Hồng Nhung - Đức Kim