Nhạc Trữ Tình

Quảng Ngãi Ta Ơi Lưu Ánh Loan
Lá thư đô thị Nguyễn Đoàn
Mắt Lệ Cho Người Đàm Vĩnh Hưng
Yêu Thầm Trần Xuân - Hồng Quyên
Khi Không Phi Loan
Về đâu mái tóc người thương Lâm Chấn Huy - Quách Sỹ Phú
Cô Hàng Xóm Hoàng Minh Thắng
Biết nói gì đây Hà My - Khang Lê