Nhạc Trữ Tình

Vọng kim lang Giáng Tiên
Ca Dao Tình Mẹ Nguyễn Linh
Hạ Buồn Quỳnh Như
Biển Mặn Tình Em Hà My - Trần Xuân
Biết Nói Gì Đây LÂM HOÀNG NGHĨA
Lòng Mẹ Đàm Vĩnh Hưng
Đêm đầy sao rơi Hoàng Hải Đăng
Trúc Đào Hoàng Ái My
Mang Tiền Về Cho Mẹ

Nguyên Thảo - Đen

01
Đế Vương

Đình Dũng

02
Cưới Thôi

Masew - B Ray

03
3107 3

Nhiều Ca Sĩ - W/N

05
Lily

Nhiều ca sĩ

07
Gác Lại Âu Lo

Miu Lê - Da LAB

08
Mang Tiền Về Cho Mẹ

Nguyên Thảo - Đen

01
Cưới Thôi

Masew - B Ray

02
Đế Vương

Đình Dũng

04
3107 3

Nhiều Ca Sĩ - W/N

05
Đế Vương

Đình Dũng - ACV

07
Ước Mơ Của Mẹ

Văn Mai Hương

08
Lily

Nhiều ca sĩ

09
Thê Lương

Phúc Chinh

10