Nhạc Trữ Tình

Thành Tâm Kính Phật Đại Đức Thích Nhuận Thanh
Khổ Tâm Hoàng Châu
Yêu một mình Cao Hoàng Nghi - Cao Hoài Đông
Đa Nghi Như Vợ Tui Thạch Thảo - Vũ Hoàng
Chưa Vơi Câu Hò Chế Thanh - Lê Sang
Chờ Đông Ngọc Ký
Thà trắng thà đen Đoàn Minh - Lý Diệu Linh
Hồi Tưởng Đoàn Minh - Ngọc Hân
Kiếp cầm ca Đông Quân
Mang Tiền Về Cho Mẹ

Nguyên Thảo - Đen

01
Đế Vương

Đình Dũng

02
Cưới Thôi

Masew - B Ray

03
3107 3

Nhiều Ca Sĩ - W/N

05
Lily

Nhiều ca sĩ

07
Mang Tiền Về Cho Mẹ

Nguyên Thảo - Đen

01
Cưới Thôi

Masew - B Ray

02
Đế Vương

Đình Dũng

04
3107 3

Nhiều Ca Sĩ - W/N

05
Đế Vương

Đình Dũng - ACV

07
Lily

Nhiều ca sĩ

08
Thê Lương

Phúc Chinh

09
Ước Mơ Của Mẹ

Văn Mai Hương

10