Nhạc Trữ Tình
Hoàng Hôn Màu Nhớ Tina Ngọc Nữ
Mùa Hè Đẹp Nhất Lê Anh Dũng - Hà Trần
Hai Mùa Noel Hương Ngọc Vân
Áo đẹp nàng dâu Lý Diệu Linh - Đông Nguyễn
Mắt Lệ Cho Người Trương Phi Hùng
Lòng Mẹ Khưu Huy Vũ
Lòng Mẹ Thế Anh - Giang Trường
Sao đổi ngôi Giáng Tiên - Chế Khanh
Mang Tiền Về Cho Mẹ

Nguyên Thảo - Đen

01
Đế Vương

Đình Dũng

02
Cưới Thôi

Masew - B Ray

03
3107 3

Nhiều Ca Sĩ - W/N

05
Lily

Nhiều ca sĩ

07
Mang Tiền Về Cho Mẹ

Nguyên Thảo - Đen

01
Cưới Thôi

Masew - B Ray

02
Đế Vương

Đình Dũng

04
3107 3

Nhiều Ca Sĩ - W/N

05
Đế Vương

Đình Dũng - ACV

07
Lily

Nhiều ca sĩ

08
Thê Lương

Phúc Chinh

09
Ước Mơ Của Mẹ

Văn Mai Hương

10