Nhạc Trữ Tình

Đạo Nghĩa Vợ Chồng Thạch Thảo - Vũ Hoàng
Thao Thức Vì Anh Lê Thu Uyên
Mùa Hoa Cưới Ngọc Kiều Oanh - Cao Hoàng Nghi
Hạnh Phúc Đầu Xuân Đoàn Việt Phương
Vợ Chồng Duyên Nợ Ba Sinh Thạch Thảo - Vũ Hoàng
Lời Con Xin Chúa Thạch Thảo - Vũ Hoàng
Xuân Đẹp Làm Sao Phương Anh Bolero
Hái Hoa Rừng Cho Em Cao Hoài Đông
Biển Chiều Thái Bảo
Duyên phận lục bình Thái Phong - Dương Hồng Loan
Tâm Về Chánh Đạo Trương Phi Hùng
Mang Tiền Về Cho Mẹ

Nguyên Thảo - Đen

01
Cưới Thôi

Masew - B Ray

02
Đế Vương

Đình Dũng

03
3107 3

Nhiều Ca Sĩ - W/N

04
Lily

Nhiều ca sĩ

07
Gác Lại Âu Lo

Miu Lê - Da LAB

08
Sài Gòn Đâu Có Lạnh

Changg - LeWiuy

09
Mang Tiền Về Cho Mẹ

Nguyên Thảo - Đen

01
Cưới Thôi

Masew - B Ray

02
Đế Vương

Đình Dũng

04
3107 3

Nhiều Ca Sĩ - W/N

05
Đế Vương

Đình Dũng - ACV

07
Ước Mơ Của Mẹ

Văn Mai Hương

08
Lily

Nhiều ca sĩ

09
Thê Lương

Phúc Chinh

10