Nhạc Trữ Tình

Đoạn Tuyệt Trần Thu Thảo
Sầu Lẻ Bóng Diễm Hân
Chữ Tình Tuấn Quỳnh
Vì Trong Nghịch Cảnh Đông Nguyễn - Na Vy
Chiều Bên Đồi Sim Kha Thi - Cẩm Loan
Sám Nguyện Diệu Đan
Trả Lại Em Khưu Huy Vũ - Ngọc Hân
Hương Sầu Riêng Muộn Sơn Hạ - Tuyết Vân Hà