Nhạc Trẻ
Hẹn Kiếp Sau Cảnh Minh
Từng Cho Nhau La Hoàng Phúc
Em Yêu Người Khác Mà (Remix) Châu Khải Phong - Chu Bin
Đế Vương Đình Dũng
Thê Lương Phúc Chinh
Cưới Thôi Masew - B Ray
Anh Chờ Em Bùi Vĩnh Phúc
Đêm Ấy Beat Nguyễn Đình Dũng
Sài Gòn Đau Lòng Quá Hứa Kim Tuyền - Hoàng Duyên
Mang Tiền Về Cho Mẹ

Nguyên Thảo - Đen

01
Cưới Thôi

Masew - B Ray

02
Đế Vương

Đình Dũng

03
3107 3

Nhiều Ca Sĩ - W/N

04
Lily

Nhiều ca sĩ

06
Gác Lại Âu Lo

Miu Lê - Da LAB

08
Thê Lương

Phúc Chinh

09
Mang Tiền Về Cho Mẹ

Nguyên Thảo - Đen

01
Cưới Thôi

Masew - B Ray

02
Đế Vương

Đình Dũng

04
3107 3

Nhiều Ca Sĩ - W/N

05
Đế Vương

Đình Dũng - ACV

06
Ước Mơ Của Mẹ

Văn Mai Hương

08
Lily

Nhiều ca sĩ

09
Thê Lương

Phúc Chinh

10