Nhạc Trẻ

Có Em Trong Đời Châu Khải Phong
Cưới Thôi Masew - B Ray
Chuyện nghèo giàu Hồ Quang Lộc
Shut Up Get Money Nhiều Ca Sĩ - Masta Trippy
Lại Gần Anh Đi Đào Ngọc Sang
Gác Lại Âu Lo Miu Lê - Da LAB
Mang Tiền Về Cho Mẹ Nguyên Thảo - Đen
Hoa Dại Diệu Đan
Mỉm Cười Cho Qua Lương Bích Hữu
Mang Tiền Về Cho Mẹ

Nguyên Thảo - Đen

01
Đế Vương

Đình Dũng

02
Cưới Thôi

Masew - B Ray

03
3107 3

Nhiều Ca Sĩ - W/N

05
Gác Lại Âu Lo

Miu Lê - Da LAB

06
Thê Lương

Phúc Chinh

08
Lily

Nhiều ca sĩ

09
Señorita

Shawn Mendes - Camila Cabello

10
Cưới Thôi

Masew - B Ray

01
Mang Tiền Về Cho Mẹ

Nguyên Thảo - Đen

02
Đế Vương

Đình Dũng - ACV

04
Đế Vương

Đình Dũng

05
3107 3

Nhiều Ca Sĩ - W/N

06
Ước Mơ Của Mẹ

Văn Mai Hương

08
Thê Lương

Phúc Chinh

09