Nhạc Trữ Tình

Chuyện Tình Nghèo Kha Thi - Lương Hồng Chi
Tình Vỡ Alex Châu
Bến Sông Buồn Dương Chấn Huy
Lối Thu Xưa Ngọc Sơn - Hoàng Châu
Cánh Hoa Yêu Cao Hoàng Nghi
Nhớ Về Em Cao Hoàng Nghi
Mua Lu Som Dương Ngọc Thái
XIN MỘT TẤM LÒNG Nguyễn Kiều Oanh
Gà Mái Tống Sỹ Đông