Nhạc Trữ Tình

Thà trắng thà đen Đoàn Minh - Lý Diệu Linh
Huế Xưa Hoàng Minh Thắng
Duyên Kiếp Lỡ Làng Khưu Huy Vũ - Dương Hồng Loan
Trộm Nhìn Nhau Hoàng Minh Thắng
Lá Thư Cuối Cùng Đoàn Việt Phương
Tiễn Đưa Vũ Hoàng
Sến Lâm Sơn