Nhạc Trữ Tình
Trang Nhật Ký Trương Phi Hùng
Về nhà Cha Nguyễn Hoàng Nam
Thời Thơ Ấu Vũ Phong Sơn
XIN MỘT TẤM LÒNG Nguyễn Kiều Oanh
Tâm Sự Với Em Tuấn Quỳnh
Mai Mot Em Ve Dương Ngọc Thái
Mối Duyên Quê Đang cập nhật
Giận nhau một tuần Lý Diệu Linh - Đông Nguyễn
Hương Thầm Ngô Quốc Linh
Đế Vương

Đình Dũng

01
Mang Tiền Về Cho Mẹ

Nguyên Thảo - Đen

02
Cưới Thôi

Masew - B Ray

03
3107 3

Nhiều Ca Sĩ - W/N

06
Sài Gòn Đâu Có Lạnh

Changg - LeWiuy

07
Gác Lại Âu Lo

Miu Lê - Da LAB

08
Mang Tiền Về Cho Mẹ

Nguyên Thảo - Đen

01
Cưới Thôi

Masew - B Ray

02
Đế Vương

Đình Dũng

03
3107 3

Nhiều Ca Sĩ - W/N

05
Đế Vương

Đình Dũng - ACV

07
Lily

Nhiều ca sĩ

08
Thê Lương

Phúc Chinh

09
Gác Lại Âu Lo

Miu Lê - Da LAB

10