Nhạc Trữ Tình

Đêm bơ vơ Lưu Chí Vỹ - Ôn Bích Hà
Xa Nhà Duy Minh
Lam ca mới Trung Hậu
Buồn trong kỷ niệm Dương Thanh Sang
Khuya Nay Anh Đi Rồi Giáng Tiên - Khánh Bình
Neo Đậu Bến Quê Hoàng Minh Thắng
Hái Trộm Hoa Rừng Hương Ngọc Vân
Duyên Tùy Duyên Dương Ngọc Thái