Nhạc Trữ Tình

Nghẹn Ngào Thạch Thảo - Vũ Hoàng
Hồn Quê Nguyễn Hoàng Nam - Tina Ngọc Nữ
Hồi Tưởng Khưu Huy Vũ - Ân Thiên Vỹ
LK Lối Thu Xưa - Hoa Nở Về Đêm Dương Hồng Loan - Ân Thiên Vỹ
Hiếu Đạo Hoàng Duy
Lạy Phật Quan Âm Hồ Quang Lộc
LK Làm Dâu Xứ Lạ Nguyễn Thành Viên - Hồng Quyên
Tội tình Kim Tử Long
Tôi Yêu Tiếng Nước Tôi Tấn Sơn - Dật Hanh