Nhạc Trữ Tình

Tình Cố Hương Bảo Nguyên
Chiều chiều Bảo Yến
Để nhớ một thời ta đã yêu Trần Xuân - Hồng Quyên
Tham Sang Phụ Khó Trương Phi Hùng
Trọn Đời Dâng Hiến Linh Mục Quang Lâm
Đôi Mắt Người Xưa Đoàn Việt Phương - Thế Anh
Chuyện ba người Quách Sỹ Phú - Ôn Bích Hà