Nhạc Trữ Tình

Thiệp Hồng Anh Viết Tên Em Sơn Hạ - Như Nguyệt
Người Yêu Cô Đơn Tùng Anh - Quý Bình
Éo Le Cuộc Tình Mai Thiên Trang
Lời con xin chúa Lưu Ánh Loan
Đom Đóm Sa Huỳnh - Tuấn Vỹ
Mưa cuối tuần Yến Phương
Trong Hang Đá Nhỏ Linh Mục Quang Lâm
Hái Hoa Rừng Cho Em Cao Hoàng Nghi
Thương Chồng Hoàng Châu