Nhạc Trẻ
Không Ai Ngoài Anh Trương Như Anh
Vì Em Tuấn - Minh Cà Ri
Một Cú Lừa Bích Phương
Cảm Ơn Mùa Xuân Thanh Lan - Nguyễn Lê Ngọc Báu
Khi Tình Yêu Phai Nhòa Hoàng Thu Trang - Duy Hoang Phong
Bạn Và Bè Quách Beem
Ăn Sáng Nha Suni Hạ Linh - Erik
Cho Lần Cuối Chủ Tịch Kim
Một Cú Lừa

Bích Phương

02
Tình Anh (Cover)

Cao Minh Quân

04
Señorita

Shawn Mendes - Camila Cabello

06
Lily

Nhiều ca sĩ

07
Từng yêu

Phan Duy Anh

09
Em Bỏ Hút Thuốc Chưa?

Bích Phương - Traitimtrongvang

10
Thuận theo ý trời

Bùi Anh Tuấn

11
Ăn Sáng Nha

Suni Hạ Linh - Erik

13
Từ chối nhẹ nhàng thôi

Bích Phương - Phúc Du

14
Một Cú Lừa

Bích Phương

01
Ăn Sáng Nha

Suni Hạ Linh - Erik

02
Em Bỏ Hút Thuốc Chưa?

Bích Phương - Traitimtrongvang

03
Em Chào Tết

Bích Phương

04
Tình Anh (Cover)

Cao Minh Quân

07
Señorita

Shawn Mendes - Camila Cabello

08
Từng yêu

Phan Duy Anh

10
Thuận theo ý trời

Bùi Anh Tuấn

11
Lily

Nhiều ca sĩ

13
Chân Ái

Châu Đăng Khoa - Orange

15