Nhạc Trữ Tình

Đổi Thay Dương Huệ
Tinh Dau Tinh Cuoi Dương Ngọc Thái
Tình Yêu Màu Đen Bạc Trương Phi Hùng
Bông bí vàng Lệ Thủy - Châu Liêm
Ta Đã Lạc Mất Nhau Thạch Thảo - Vũ Hoàng
Ba Quan Mời Trầu Bảo Ngoan - Phạm Lực
Hồn trinh nữ Nguyễn Tâm
Duyên Quê Lê Sang - Kim Thoa