Nhạc Âu-Mỹ
Drunk On You Oh Wonder
Resilient (Remix) Katy Perry - Nhiều Ca Sĩ
Didn't I Onerepublic
El Perdon (Forgiveness) Enrique Iglesias - Nicky Jam
Kamikaze Chaz Cardigan
Your Name Hurts Hailee Steinfeld
The Use In Trying Alessia Cara
Jimmy Sparks The Lumineers
Come Alive Madonna
Rain On Me Lady Gaga - Ariana Grande
Coke And Mentos salem ilese
Mang Tiền Về Cho Mẹ

Nguyên Thảo - Đen

01
Đế Vương

Đình Dũng

02
Cưới Thôi

Masew - B Ray

03
3107 3

Nhiều Ca Sĩ - W/N

05
Gác Lại Âu Lo

Miu Lê - Da LAB

08
Lily

Nhiều ca sĩ

09
Mang Tiền Về Cho Mẹ

Nguyên Thảo - Đen

01
Cưới Thôi

Masew - B Ray

02
Đế Vương

Đình Dũng

03
3107 3

Nhiều Ca Sĩ - W/N

05
Đế Vương

Đình Dũng - ACV

07
Lily

Nhiều ca sĩ

08
Thê Lương

Phúc Chinh

09
Gác Lại Âu Lo

Miu Lê - Da LAB

10