Nhạc Trữ Tình
Bông ô môi Lưu Chí Vỹ - Ôn Bích Hà
Hồng Nhan Lê Sang
Duyên Tùy Duyên Dương Ngọc Thái
Biển Tình Hoàng Lê
Ru Trọn Giấc Mơ Thạch Thảo - Vũ Hoàng
Chẳng Lẽ Dương Ngọc Thái
Chuyện tình không dĩ vãng Uyên Trang - Khánh Loan
Ai Chung Tình Được Mãi (Lofi)

Đinh Tùng Huy - ACV

01
Hoa Tàn Tình Tan

Cường thợ điện

02
Cà Phê

Min.

05
Mang Tiền Về Cho Mẹ

Nguyên Thảo - Đen

07
Señorita

Shawn Mendes - Camila Cabello

08
Thê Lương

Phúc Chinh

11
Ai Chung Tình Được Mãi (Lofi)

Đinh Tùng Huy - ACV

01
Hoa Tàn Tình Tan

Cường thợ điện

03
Cà Phê

Min.

06
Mang Tiền Về Cho Mẹ

Nguyên Thảo - Đen

08
3107 3

Nhiều Ca Sĩ - W/N

09
Thanh Xuân

Da Lab

10
Señorita

Shawn Mendes - Camila Cabello

11