Nhạc Trữ Tình

Bọt mưa Mạnh Quỳnh - Khả Tú
Đắp mộ cuộc tình Trương Phi Hùng
Bài Ca Kỷ Niệm Mạnh Quỳnh - Ngọc Huyền
Nhạc rừng Trung Hậu
Chút Kỷ Niệm Buồn Nguyễn Thành Viên
Đêm tâm sự Châu Ngọc Linh - Lâm Trường
Gõ Cửa Trái Tim Đào Phi Dương - Kim Phượng
Chút Kỷ Niệm Buồn Dương Ngọc Thái
Kỷ Niệm Trong Mưa Thạch Thảo - Vũ Hoàng
Mang Tiền Về Cho Mẹ

Nguyên Thảo - Đen

01
Cưới Thôi

Masew - B Ray

02
Đế Vương

Đình Dũng

03
3107 3

Nhiều Ca Sĩ - W/N

04
Lily

Nhiều ca sĩ

06
Gác Lại Âu Lo

Miu Lê - Da LAB

08
Mang Tiền Về Cho Mẹ

Nguyên Thảo - Đen

01
Cưới Thôi

Masew - B Ray

02
Đế Vương

Đình Dũng

04
3107 3

Nhiều Ca Sĩ - W/N

05
Đế Vương

Đình Dũng - ACV

06
Ước Mơ Của Mẹ

Văn Mai Hương

08
Lily

Nhiều ca sĩ

09
Thê Lương

Phúc Chinh

10