Nhạc Trữ Tình

Bạc Trắng Lửa Hồng Tố My - Trường Tuấn
Khóc cùng dòng sông Hồ Hồng Sơn
Xuân quê tôi Tân cổ Hoàng Kim Long - Dương Hồng Loan
Tứ Nhiếp Pháp Thích Trung Đạt
Mùa xuân đó có em Đàm Vĩnh Thanh
Lá Thư Cuối Cùng Đông Nguyễn - Thi Poh
Khúc Chiều Thu Quốc Quốc
LK Hình Bóng Quê Nhà - Tính Thắm Duyên Quê LÂM HOÀNG NGHĨA - Dạ Thảo My
Mình Ơi Nguyễn Linh
Bà Năm Cao Hoài Đông
Tội tình Lương Gia Huy - Hồ Việt Trung
Hai Bàn Tay Trắng Dương Cường
Nghèo Chế Thanh
Mang Tiền Về Cho Mẹ

Nguyên Thảo - Đen

01
Đế Vương

Đình Dũng

02
Cưới Thôi

Masew - B Ray

04
3107 3

Nhiều Ca Sĩ - W/N

06
Gác Lại Âu Lo

Miu Lê - Da LAB

07
Lily

Nhiều ca sĩ

09
Mang Tiền Về Cho Mẹ

Nguyên Thảo - Đen

01
Cưới Thôi

Masew - B Ray

02
Đế Vương

Đình Dũng

03
3107 3

Nhiều Ca Sĩ - W/N

05
Đế Vương

Đình Dũng - ACV

07
Lily

Nhiều ca sĩ

08
Thê Lương

Phúc Chinh

09
Gác Lại Âu Lo

Miu Lê - Da LAB

10