Nhạc Trữ Tình
Đêm Tóc Rối Lâm Bảo Phi
Câu Hát Tình Quê Ngọc Khang - Lương Gia Cường
Về Đồng Lê Trần Nguyên Thắng
Thành Tâm Kính Phật Dương Nghi Đình
Thương Quá Việt Nam Quách Thành Danh - Dương Hồng Loan
LK Nghèo 2 Nhiều ca sĩ
Lk Giọng ca dĩ vãng Trần Xuân - Đông Nguyễn
Mang Tiền Về Cho Mẹ

Nguyên Thảo - Đen

01
Đế Vương

Đình Dũng

02
Cưới Thôi

Masew - B Ray

03
3107 3

Nhiều Ca Sĩ - W/N

05
Gác Lại Âu Lo

Miu Lê - Da LAB

08
Lily

Nhiều ca sĩ

09
Mang Tiền Về Cho Mẹ

Nguyên Thảo - Đen

01
Cưới Thôi

Masew - B Ray

02
Đế Vương

Đình Dũng

03
3107 3

Nhiều Ca Sĩ - W/N

05
Đế Vương

Đình Dũng - ACV

07
Lily

Nhiều ca sĩ

08
Thê Lương

Phúc Chinh

09
Gác Lại Âu Lo

Miu Lê - Da LAB

10