Nhạc Trữ Tình
Cay Đắng Hồng Phượng
Diễm Xưa Ngô Quang Vinh
LK Người Mang Tâm Sự Nhiều Ca Sĩ - Phước Lộc
Ngày Xưa Anh Nói Lâm Bảo Phi
Lại Nhớ Người Yêu Mỹ Hạnh Bolero - Khánh Huy
Nhật Ký Đời Tôi Mã Tuyết Nga - Đăng Nguyên
Mong Manh Khánh Trang
Lệ Đá Lưu Ánh Loan
Kiếp Cầm Ca Như Nguyệt
Nhật Ký Đời Tôi Đàm Vĩnh Hưng
Mang Tiền Về Cho Mẹ

Nguyên Thảo - Đen

01
Đế Vương

Đình Dũng

02
Cưới Thôi

Masew - B Ray

03
3107 3

Nhiều Ca Sĩ - W/N

05
Gác Lại Âu Lo

Miu Lê - Da LAB

08
Lily

Nhiều ca sĩ

09
Mang Tiền Về Cho Mẹ

Nguyên Thảo - Đen

01
Cưới Thôi

Masew - B Ray

02
Đế Vương

Đình Dũng

03
3107 3

Nhiều Ca Sĩ - W/N

05
Đế Vương

Đình Dũng - ACV

07
Lily

Nhiều ca sĩ

08
Thê Lương

Phúc Chinh

09
Gác Lại Âu Lo

Miu Lê - Da LAB

10