Nhạc Trữ Tình
Cát Bụi Cuộc Đời Ngọc Kiều Oanh
Ngày vui qua mau Đình Phước
Mưa nửa đêm Nguyên Vũ - Mai Tuấn
Huế xưa Hồ Quang Lộc
Sầu đông VŨ HẢI
Mùa xuân cưới em Dương Đình Trí - Thanh Ngân
Ngũ Bộ Chú (Âm Phạn) Lưu Trường Hải - Bùi Tuyết Mai
Tuổi Xa Người Phạm Thu Hà
LK Làm Dâu Xứ Lạ Nguyễn Thành Viên - Hồng Quyên
Mang Tiền Về Cho Mẹ

Nguyên Thảo - Đen

01
Đế Vương

Đình Dũng

02
Cưới Thôi

Masew - B Ray

03
3107 3

Nhiều Ca Sĩ - W/N

05
Gác Lại Âu Lo

Miu Lê - Da LAB

08
Lily

Nhiều ca sĩ

09
Mang Tiền Về Cho Mẹ

Nguyên Thảo - Đen

01
Cưới Thôi

Masew - B Ray

02
Đế Vương

Đình Dũng

03
3107 3

Nhiều Ca Sĩ - W/N

05
Đế Vương

Đình Dũng - ACV

07
Lily

Nhiều ca sĩ

08
Thê Lương

Phúc Chinh

09
Gác Lại Âu Lo

Miu Lê - Da LAB

10