Nhạc Trữ Tình

Con Đi Tìm Chúa Linh Mục Quang Lâm
Vu Lan Tình Mẹ Võ Nam Nhân
Em gái miền Tây Cao Hoàng Nghi - Cao Hoài Đông
Hồng Nhan Trúc Chi
Cho Vừa Lòng Em Cao Sỹ Hùng
Hồng Nhan Dương Chấn Huy
Chiều Sân Ga Quỳnh Như
Anh Sáu Về Quê Lê Sang - Dương Hồng Loan
Giờ Xa Lắm Rồi Lê Sang - Dương Hồng Loan
Hà Tây Quê Lụa Remix Nguyễn Thành Viên