Nhạc Trẻ
Bạc Phận (Cover) Juki Anh Tuấn
Một Cú Lừa Bích Phương
Cần gì hơn JustaTee - Tiên Tiên
Ghen Cô Vy 2.0 Khắc Hưng - Sambi
Ăn Sáng Nha Suni Hạ Linh - Erik
Mắt và môi Lương Gia Huy
Do Anh Tien Nguyen
Vì Điều Gì Vậy Lương Chấn Nam
01
Ghen Cô Vy 2.0

Khắc Hưng - Sambi

03
Señorita

Shawn Mendes - Camila Cabello

04
Một Cú Lừa

Bích Phương

06
Gác Lại Âu Lo

Miu Lê - Da LAB

07
Tình Anh (Cover)

Cao Minh Quân

10
Lily

Nhiều ca sĩ

11
Thuận theo ý trời

Bùi Anh Tuấn

12
01
Lily

Nhiều ca sĩ

03
Một Cú Lừa

Bích Phương

04
Señorita

Shawn Mendes - Camila Cabello

06
Ghen Cô Vy 2.0

Khắc Hưng - Sambi

07
Tình Anh (Cover)

Cao Minh Quân

11
Gác Lại Âu Lo

Miu Lê - Da LAB

12
Em Bỏ Hút Thuốc Chưa?

Bích Phương - Traitimtrongvang

13