Nhạc Trẻ

Thích Thì Chơi Bích Phương - Phúc Du
Một Cú Lừa Bích Phương
Bạn Và Bè Quách Beem
Từng Cho Nhau La Hoàng Phúc
Love You Need You Wansentai - Jayden
Em Bỏ Hút Thuốc Chưa? Bích Phương - Traitimtrongvang
Từ chối nhẹ nhàng thôi Bích Phương - Phúc Du
Món Quà Vô Giá Nhiều ca sĩ
01
Ghen Cô Vy 2.0

Khắc Hưng - Sambi

03
Señorita

Shawn Mendes - Camila Cabello

04
Một Cú Lừa

Bích Phương

06
Gác Lại Âu Lo

Miu Lê - Da LAB

07
Tình Anh (Cover)

Cao Minh Quân

10
Lily

Nhiều ca sĩ

11
Thuận theo ý trời

Bùi Anh Tuấn

12
01
Lily

Nhiều ca sĩ

03
Một Cú Lừa

Bích Phương

04
Señorita

Shawn Mendes - Camila Cabello

06
Ghen Cô Vy 2.0

Khắc Hưng - Sambi

07
Tình Anh (Cover)

Cao Minh Quân

11
Gác Lại Âu Lo

Miu Lê - Da LAB

12
Em Bỏ Hút Thuốc Chưa?

Bích Phương - Traitimtrongvang

13