Nhạc Âu-Mỹ
Soon You'll Get Better Taylor Swift - Dixie Chicks
Anyone Demi Lovato
Kinfolks Sam Hunt
Demons Drake - Nhiều Ca Sĩ
Legacy Talib Kweli - Mike Posner
Arcade Duncan Laurence - FLETCHER
Hell Is A Crowded Room Allison Ponthier
You Were Good To Me Jeremy Zucker - Chelsea Cutler
Losing Touch Chaz Cardigan
Hard For Me R3hab - Michele Morrone
Mang Tiền Về Cho Mẹ

Nguyên Thảo - Đen

01
Đế Vương

Đình Dũng

02
Cưới Thôi

Masew - B Ray

04
3107 3

Nhiều Ca Sĩ - W/N

06
Gác Lại Âu Lo

Miu Lê - Da LAB

07
Lily

Nhiều ca sĩ

08
Mang Tiền Về Cho Mẹ

Nguyên Thảo - Đen

01
Cưới Thôi

Masew - B Ray

02
Đế Vương

Đình Dũng

03
3107 3

Nhiều Ca Sĩ - W/N

05
Đế Vương

Đình Dũng - ACV

07
Lily

Nhiều ca sĩ

08
Thê Lương

Phúc Chinh

09
Gác Lại Âu Lo

Miu Lê - Da LAB

10