Nhạc Trữ Tình

Lá Thư Cuối Cùng Nguyễn Hồng Ân
Tình Như Mây Khói Âu Thiên Dzũ
Hồng Nhan Dương Chấn Huy
Thu Hát Cho Người Trương Phi Hùng
Đừng nhắc chuyện đau lòng Lưu Chí Vỹ - Ôn Bích Hà
Căn Nhà Dĩ Vãng Lê Sang - Dương Hồng Loan
Lỡ Duyên Phận Rồi Dương Hồng Loan
Mưa Tình HamLet Trương
Hồi Tưởng Đoàn Minh - Ngọc Hân
Đau Xót Lý Con Cua Mỹ Hạnh - Tuấn Quỳnh
Hát Nữa Đi Em Đinh Quốc Cường
Sầu Tím Thiệp Hồng Khánh Bình - Lan Vy