Nhạc Trữ Tình
Tình như mây khói Quách Tuấn Du
Cát Bụi Đàm Vĩnh Hưng
Ngọc Xưa Yên Nhiên
Buồn Con Sáo Sậu Hoàng Minh Thắng
Đưa Em Vào Hạ Khưu Huy Vũ - Khánh Bình
Con Sóng Nghèo Tuấn Khương
Rong Rêu Vũ Hoàng
Sao đổi ngôi Lý Diệu Linh - Chế Khanh
Bội bạc Hoàng Hải Đăng
Mang Tiền Về Cho Mẹ

Nguyên Thảo - Đen

01
Đế Vương

Đình Dũng

02
Cưới Thôi

Masew - B Ray

03
3107 3

Nhiều Ca Sĩ - W/N

06
Gác Lại Âu Lo

Miu Lê - Da LAB

08
Lily

Nhiều ca sĩ

09
Mang Tiền Về Cho Mẹ

Nguyên Thảo - Đen

01
Cưới Thôi

Masew - B Ray

02
Đế Vương

Đình Dũng

03
3107 3

Nhiều Ca Sĩ - W/N

05
Đế Vương

Đình Dũng - ACV

07
Lily

Nhiều ca sĩ

08
Thê Lương

Phúc Chinh

09
Gác Lại Âu Lo

Miu Lê - Da LAB

10